20% na Škoda Kamiq, VW T-cross do 15.Júna 2024

Poistenie a doplnkové poistenie prenajatého vozidla

Základné poistenie prenajatého vozidla

Za prenajaté vozidlo je počas celej doby prenájmu zodpovedný nájomca (zákazník).
Na začiatku prenájmu si vozidlo skontrolujete spolu s naším zástupcom a všetky škody sa zaznačia do preberacieho protokolu.
Pri vrátení vozidla sa urobí rovnaká kontrola vozidla. V prípade zistenia nového poškodenia za toto poškodenia zodpovedá zákazník.

V cene prenájmu máte vždy základné havaríjne poistenie ktoré kryje škody na vozidle alebo prípadnú krádež vozidla.
Základné poistenie však nekryje takzvanú spoluúčasť (časť škody ktorú ste povinný uhradiť) vo výške stanovenej v zmluve o prenájme.
Pri základnom poistení je spoluúčasť 10%, minimálne však 330€.

V praxi to znamená že ak spôsobíte poškodenie na vozidle zaplatíte:
-pri škode do menšej ako 330 EUR platíte celú výšku škody
-pri škode vo výške 330€ - 3300€ zaplatíte spoluúčasť vo výške 330€
-pri škode vo výške nad 3300€ zaplatíte spoluúčasť 10% zo škody
-v prípade že škodu spôsobil iný vinník a máte s ním riadne spísanú správu o nehode a boli splnené všetky potrebné náležitosti, Vy neplatíte nič.
-poistenie má aj svoje výluky viď podmienky prenájmu

 

Doplnkové poistenie

Doplnkové poistenie je možnosť zrušiť spoluúčasť pri škode alebo krádeži.
U nás si môžete zakúpiť tri druhy poistenia

Poistenie škody-spoluúčasť 0€ - nezahŕňa pneumatiky,interiér,škody na motorickej časti, nezahŕňa krádež vozidla
Celkové poistenie-spoluúčasť 0€/0% - nezahŕňa pneumatiky, interiér, motorové časti. V prípade krádeže spoluúčasť neplatíte.
Celkové poistenie-EXTRA - zahŕňa škodu, krádež aj pneumatiky, motorické časti vozidla,  interiér . Nezahŕňa zle natankované palivo.

Žiadne z poistení neplatí v prípadoch výluk z poistenia viď podmienky prenájmu

 

 Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať emailom na info@edencars.sk alebo telefonicky 0948 490 480