Podmienky prenájmu vozidiel

Doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o prenájme vozidla

-Fyzické osoby

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • vodičský preukaz skupiny B, vydaný minimálne 12 mesiacov pred začatím prenájmu vozidla
 • kreditná/debetná karta na zloženie zálohy

-Právnické osoby / SZČO

 • občiansky a vodičský preukaz osôb ktoré budú vozidlo používať
 • splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste
 • objednávka podpísaná osobou uvedenou vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste, alebo splnomocnenou osobou

 

Platobné podmienky

-Fyzické osoby / SZČO

 • akceptujeme platbu kreditnou alebo platobnou kartou (Visa, Visa Electron, ZBK, Maestro, MasterCard Electronic, EC/MC), neakceptujeme American Express, Diners club
 • platba za prenájom je realizovaná pri preberaní vozidla


-Právnické osoby

 • akceptujeme platbu kreditnou alebo platobnou kartou aj platbu v hotovosti
 • akceptujeme platbu bankou pri splnení všetkých podmienok a predložení všetkých dokladov potrebných k prenájmu vozidla
 • za prenájom sa platí pri zapožičaní vozidla a to na celé obdobie prenájmu
 • v prípade predĺženia prenájmu je potrebné doplatiť na pobočke EDENcars, s.r.o., najneskôr do 24 hodín od uplynutia platnosti pôvodnej zmluvy
 • v prípade že sa vozidlo pristavuje mimo Bratislavy, autopožičovňa môže požadovať platbu za prenájom vopred a to vo výške celej sumy prenájmu auta

 

Depozit (záloha) za vozidlo

-Fyzické osoby / SZČO

 • platobnou kartou v EUR , pri čom záloha Vám bude vrátená rovnakým spôsobom platby, akých ste ju uhradili
 • depozit je realizovaný ako úhrada, nie ako predautorizácia. vrátenie depozitu bude realizované cez návrat na kartu
 • EDENcars, s.r.o. nezodpovedá za vznik kurzových rozdielov, ktoré môžu vzniknúť pri stiahnutí a vrátení depopzitu
 • záloha sa skladá pri zapožičaní vozidla spolu so sumou za prenájom vozidla, záloha Vám bude vrátená  pri vrátení vozidla
 • v prípade že uhradíte zálohu kreditnou alebo debetnou kartou, vrátenie zálohy na účet bude trvať niekoľko dní (spravidla 3 pracovné dni), čo je spôsobené bankovými transakciami
 • výška zálohy za každé vozidlo je uvedená v cenníku, v kolonke záloha
 • výška zálohy sa môže líšiť od cenníka, ak ste si rezerváciu robili cez sprostredkovateľa, skontrolujte si ju na stránke sprostredkovateľa

-Právnické osoby

 • informácie o výške zálohy Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0948 490 480

 

Ceny prenájmu auta, účtovanie a DPH

 • ceny prenájmu sú uvedené v cenníku
 • ceny sú uvedené vrátane 20% DPH
 • sme platcami DPH
 • v cenníku sú uvedené ceny za jeden deň prenájmu (24hod) závisle od typu vozidla a dĺžky prenájmu
 • ceny za dlhodobý prenájom, nad 1 mesiac Vám budú zaslané na základe Vaších požiadaviek, pre kalkuláciu dlhodobého prenájmu vyplňte prosím požiadavku na kalkuláciu dlhodobého prenájmu

 

V cene prenájmu auta je zahrnuté

 • neobmedzený počet km na prenájom do 30dní (okrem vozidiel pri ktorých je uvedený limit km), pri prenájme na 30 a viac dní je limit 150km/deň, nadlimit km je spoplatnený.
 • zákonné poistenie
 • havaríjne poistenie so spoluúčasťou, výška spoluúčasti je uvedená v cenníku
 • dialničná známka pre SR
 • asistenčné služby pri poruche vozidla a služby spojené s likvidáciou poistnej udalosti
 • umytie vozidla

 

Dĺžka prenájmu auta

 • jeden deň prenájmu = 24 hodín
 • pri prekročení tejto doby o viac ako 60 minút, sa účtuje ďalší deň prenájmu
 • víkendová sadza platí pri vyzdvihnutí v piatkok medzi 13:00-15:30 a vrátení nasledujúci pondelok medzi 7:00-10:00 (počas sviatkov neplatí)
 • minimálna sadza za prenájom je jeden deň, v prípade že prenájom vozidla zasahuje do víkendu alebo štátneho sviatku, potom je minimálna sadzba za prenájom dvoch dní

 

Dlhodobý prenájom auta

 • dlhodobý prenájom znamená prenájom na viac ako jeden mesiac
 • ceny za dlhodobý prenájom, nad 1 mesiac Vám budú zaslané na základe Vaších požiadaviek, pre kalkuláciu dlhodobého prenájmu vyplňte prosím dotazník-kalkulácia dlhodobého prenájmu
 • informácie o dlhodobom prenájme Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0948 690 480, mailom sales@edencars.sk, alebo ich nájdete na tu

 

Pristavenie a odstavenie vozidla

 • bezplatne v rámci Bratislavy v pracovných hodinách EDENcars, s.r.o.
 • letisko Bratislava – prevádzka Ivánska cesta 83, Bratislava (pri kruhovom objazde)
 • mimo pracovných hodín bezplatne po predchádzajúcej dohode s pracovníkom EDENcars, s.r.o.
 • za pristavenie vozidla mimo Bratislavy sa účtuje poplatok podľa aktuálneho cenníka
 • pristavenie vozidla je možné pri prenájme dlhšom ako 1 deň bezplatne, pri jednodennom prenájme 12€ v rámci Bratislavy
 • v Košiciach je vyzdvihnutie možné iba po predošlej dohode

 

Poistenie

 • všetky vozidlá sú zákonne aj havarijne poistené
 • spoluúčasť za škody na vypožičanom vozidle hradí nájomca, výška spoluúčasti je uvedená v cenníku
 • spoluúčasť sa môže líšiť ak ste si rezervovali auto cez sprostredkovateľa, pre zistenie výšky spoluúčasti navštívte stránku sprostedkovateľa
 • pre plnenie poistnej udalosti je potrebné predložiť TP a kľúče, v opačnom prípade je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške
 • v prípade užitia drog, alkoholických nápojov alebo iných omamných látok je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške
 • autopožičovňa EDENcars Vám ponúka možnosť priplatiť si plné poistenie škody
 • v prípade že si priplatíte plné poistenie, spoluúčasť neplatíte pri škode, v prípade krádeže ostáva spoluúčasť 10% z obstarávacej ceny vozidla, v prípade užitia drog, alkoholických nápojov alebo iných omamných látok je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške a plné poistenie škody mu neplatí
 • plné poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti podľa platných poistných podmienok aktuálne poisťovne. nevzťahuje sa na škody spôsobené úmyselne, nedbanlivosťou, alebo pod vplyvom návykových látok.
 • pri riešení poistnej udalsti alebo pokuty od orgánov štátnej moci Vám bude účtovaný administratívny poplatok 50 EUR.

 

Cesta do zahraničia

 • cesta je povolená do krajín: Česká Republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko. Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto skutočnosti oboznámiť prenajímateľa vopred a krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve
 • cesta do ostatných krajín  je možná iba po predchádzajúcej dohode medzi nájomcom a prenajímateľom a musia byť uvedené v nájomnej zmluve, pri ceste do týchto krajín sa môžu objaviť dodatočné poplatky. Informujte sa vopred telefonicky alebo mailom.
 • cesta nie je možná do krajín: Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Krajiny bývalej Juhoslávie(okrem Chorvátska, Slovinska, Čiernej Hory, Srbska), Turecko, Rusko, Bielorusko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko, Velká Británia a všetky krajiny mimo územia Európy
 • zákazník plne zodpovedá za vrátenie vozidla v Bratislave, respektíve na Slovensku. Vozidlo nie je možné vrátiť v zahraničí. V prípade že zákazník nebude môct v dôsledku štátnych obmedzení vrátiť vozidlo na Slovensku, bude mu účtovaný prenájom až do dňa vrátenia vozidla na Slovensku.

 

Tankovanie a čistenie vozidla

 • nájomca preberá vozidlo s plnou nádržou a je povinný ho vrátiť s plnou nádržou
 • v niektorých prípadoch si EDENcars, s.r.o. vyhradzuje právo odovzdať nájomcovi vozidlo s nižším stavom paliva, ako plnou nádržou a požiadať ho aby vozidlo vrátil s rovnakým stavom pohonných hmôt
 • v prípade že nájomca vráti vozidlo s nižším stavom pohonných hmôt, ako ho prevzal, bude účtovaná predpokladaná výška chýbajúceho PHM + manipulačný poplatok
 • vozidlo je nájomcovi odovzdané vyčistené zvonku aj vnútri, avšak ten nie je povinný vozidlo pred vrátením čistiť
 • pri nadmernom znečistení (napr: zvieracie chlpy vo vozidle, hlboké škvrny na sedadlách a čalunení, extrémne zablatený interiér alebo podvozok) Vám bude účtovaný poplatok podľa všeobecných obchodných podmienok

 

Ďalšie informácie

 • autopožičovňa nezodpovedá za majetok nájomcu a za veci ponechané vo vozidle
 • ceny sú stanovené dohodou a autopožičovňa si vyhradzuje právo na úpravu cien
 • autopožičovňa si vyhradzuje zamietnutie prenájmu bez udania dôvodu
 • autopožičovňa si vyhradzuje v prípade potvrdenej rezervácie a nedostatku vozidiel, prenajať zákazníkovi vozidlo rovnakej alebo vyššej kategórie za dohodnutú cenu, v prípade že takého vozidlo nebude k dispozícii, pracovník autopožičovne o tom zákazníka vopred informuje
 • v prípade že ste si vozidlo rezervovali cez sprostredkovateľov, môžu byť podmienky odlišné, v tomto prípade navštívte stránku sprostredkovateľa pre zistenie presných podmienok, prípadne sa informujte u nás emailom alebo telefonicky
 • pri potvrdených rezerváciach si vyhradzujeme právo účtovať poplatok za zmenu rezervácie 20€
 • pri vrátení vozidla na dohodnutom mieste Vás počkáme bezplatne 30minút, po uplynutí tejto doby si vyhradzujeme právo účtovať 50€ za každú ďalšiu začatú polhodinu 

Tieto podmienky sú skrátenou informáciou všeobecných obchodných podmienok, kompletné "Všeobecné obchodné podmienky" si môžete prezrieť tu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: info@edencars.sk alebo 0948490480