Vážení zákazníci, v aktuálnej situácii je prevádzka zatvorená auto je možné vyzdvihnúť po dohode, prosím kontaktujte nás emailom alebo telefonicky, viac info TU. Počas trvanie mimoriadnej situácie je na Väčšinu vozidiel platné zľava 20%.

Podmienky prenájmu vozidiel

Doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o prenájme vozidla

-Fyzické osoby

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • vodičský preukaz skupiny B, vydaný minimálne 12 mesiacov pred začatím prenájmu vozidla
 • kreditná/debetná karta na zloženie zálohy

-Právnické osoby / SZČO

 • občiansky a vodičský preukaz osôb ktoré budú vozidlo používať
 • splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste
 • objednávka podpísaná osobou uvedenou vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste, alebo splnomocnenou osobou

 

Platobné podmienky

-Fyzické osoby / SZČO

 • akceptujeme platbu kreditnou alebo platobnou kartou (Visa, Visa Electron, ZBK, Maestro, MasterCard Electronic, EC/MC), neakceptujeme American Express, Diners club
 • platba za prenájom je realizovaná pri preberaní vozidla


-Právnické osoby

 • akceptujeme platbu kreditnou alebo platobnou kartou aj platbu v hotovosti
 • akceptujeme platbu bankou pri splnení všetkých podmienok a predložení všetkých dokladov potrebných k prenájmu vozidla
 • za prenájom sa platí pri zapožičaní vozidla a to na celé obdobie prenájmu
 • v prípade predĺženia prenájmu je potrebné doplatiť na pobočke EDENcars, s.r.o., najneskôr do 24 hodín od uplynutia platnosti pôvodnej zmluvy
 • v prípade že sa vozidlo pristavuje mimo Bratislavy, autopožičovňa môže požadovať platbu za prenájom vopred a to vo výške celej sumy prenájmu auta

 

Depozit (záloha) za vozidlo

-Fyzické osoby / SZČO

 • platobnou kartou v EUR , pri čom záloha Vám bude vrátená rovnakým spôsobom platby, akých ste ju uhradili
 • depozit je realizovaný ako úhrada, nie ako predautorizácia. vrátenie depozitu bude realizované cez návrat na kartu
 • EDENcars, s.r.o. nezodpovedá za vznik kurzových rozdielov, ktoré môžu vzniknúť pri stiahnutí a vrátení depopzitu
 • záloha sa skladá pri zapožičaní vozidla spolu so sumou za prenájom vozidla, záloha Vám bude vrátená  pri vrátení vozidla
 • v prípade že uhradíte zálohu kreditnou alebo debetnou kartou, vrátenie zálohy na účet bude trvať niekoľko dní (spravidla 3 pracovné dni), čo je spôsobené bankovými transakciami
 • výška zálohy za každé vozidlo je uvedená v cenníku, v kolonke záloha
 • výška zálohy sa môže líšiť od cenníka, ak ste si rezerváciu robili cez sprostredkovateľa, skontrolujte si ju na stránke sprostredkovateľa

-Právnické osoby

 • informácie o výške zálohy Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0948 490 480

 

Ceny prenájmu auta, účtovanie a DPH

 • ceny prenájmu sú uvedené v cenníku
 • ceny sú uvedené vrátane 20% DPH
 • sme platcami DPH
 • v cenníku sú uvedené ceny za jeden deň prenájmu (24hod) závisle od typu vozidla a dĺžky prenájmu
 • ceny za dlhodobý prenájom, nad 1 mesiac Vám budú zaslané na základe Vaších požiadaviek, pre kalkuláciu dlhodobého prenájmu vyplňte prosím požiadavku na kalkuláciu dlhodobého prenájmu

 

V cene prenájmu auta je zahrnuté

 • neobmedzený počet najazdených kilometrov, pri krátkodobom prenájme (okrem akciových a PREMIUM vozidiel s uvedeným limitom km)
 • zákonné poistenie
 • havaríjne poistenie so spoluúčasťou, výška spoluúčasti je uvedená v cenníku
 • dialničná známka pre SR
 • asistenčné služby pri poruche vozidla a služby spojené s likvidáciou poistnej udalosti
 • umytie vozidla

 

Dĺžka prenájmu auta

 • jeden deň prenájmu = 24 hodín
 • pri prekročení tejto doby o viac ako 60 minút, sa účtuje ďalší deň prenájmu
 • víkendová sadza platí od piatka 13:00 do nasledujúceho pondelka 9:00
 • minimálna sadza za prenájom je jeden deň, v prípade že prenájom vozidla zasahuje do víkendu alebo štátneho sviatku, potom je minimálna sadzba za prenájom dvoch dní

 

Dlhodobý prenájom auta

 • dlhodobý prenájom znamená prenájom na viac ako jeden mesiac
 • ceny za dlhodobý prenájom, nad 1 mesiac Vám budú zaslané na základe Vaších požiadaviek, pre kalkuláciu dlhodobého prenájmu vyplňte prosím dotazník-kalkulácia dlhodobého prenájmu
 • informácie o dlhodobom prenájme Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0948 690 480, mailom sales@edencars.sk, alebo ich nájdete na tu

 

Pristavenie a odstavenie vozidla

 • bezplatne v rámci Bratislavy v pracovných hodinách EDENcars, s.r.o.
 • letisko Bratislava – prevádzka Ivánska cesta 83, Bratislava (pri kruhovom objazde)
 • mimo pracovných hodín bezplatne po predchádzajúcej dohode s pracovníkom EDENcars, s.r.o.
 • za pristavenie vozidla mimo Bratislavy sa účtuje poplatok podľa aktuálneho cenníka
 • pristavenie vozidla je možné pri prenájme dlhšom ako 1 deň bezplatne, pri jednodennom prenájme 12€ v rámci Bratislavy
 • v Košiciach je vyzdvihnutie možné iba na pobočke Letisko Košice

 

Poistenie

 • všetky vozidlá sú zákonne aj havarijne poistené
 • spoluúčasť za škody na vypožičanom vozidle hradí nájomca, výška spoluúčasti je uvedená v cenníku
 • spoluúčasť sa môže líšiť ak ste si rezervovali auto cez sprostredkovateľa, pre zistenie výšky spoluúčasti navštívte stránku sprostedkovateľa
 • pre plnenie poistnej udalosti je potrebné predložiť TP a kľúče, v opačnom prípade je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške
 • v prípade užitia drog, alkoholických nápojov alebo iných omamných látok je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške
 • autopožičovňa EDENcars Vám ponúka možnosť priplatiť si plné poistenie škody
 • v prípade že si priplatíte plné poistenie, spoluúčasť neplatíte pri škode, v prípade krádeže ostáva spoluúčasť 10% z obstarávacej ceny vozidla, v prípade užitia drog, alkoholických nápojov alebo iných omamných látok je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške a plné poistenie škody mu neplatí
 • plné poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti podľa platných poistných podmienok aktuálne poisťovne. nevzťahuje sa na škody spôsobené úmyselne, nedbanlivosťou, alebo pod vplyvom návykových látok.
 • pri riešení poistnej udalsti alebo pokuty od orgánov štátnej moci Vám bude účtovaný administratívny poplatok 50 EUR.

 

Cesta do zahraničia

 • cesta je povolená do krajín: Česká Republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko. Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto skutočnosti oboznámiť prenajímateľa vopred a krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve
 • cesta do ostatných krajín EU, Čiernej Hory, Srbska, a Švajčiarska, je možná iba po predchádzajúcej dohode medzi nájomcom a prenajímateľom a musia byť uvedené v nájomnej zmluve, pri ceste do týchto krajín sa môžu objaviť dodatočné poplatky. Informujte sa vopred telefonicky alebo mailom.
 • cesta nie je možná do krajín: Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Krajiny bývalej Juhoslávie(okrem Chorvátska, Slovinska, Čiernej Hory, Srbska), Turecko, Rusko, Bielorusko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko, Velká Británia a všetky krajiny mimo územia Európy

 

Tankovanie a čistenie vozidla

 • nájomca preberá vozidlo s plnou nádržou a je povinný ho vrátiť s plnou nádržou
 • v niektorých prípadoch si EDENcars, s.r.o. vyhradzuje právo odovzdať nájomcovi vozidlo s nižším stavom paliva, ako plnou nádržou a požiadať ho aby vozidlo vrátil s rovnakým stavom pohonných hmôt
 • v prípade že nájomca vráti vozidlo s nižším stavom pohonných hmôt, ako ho prevzal, bude účtovaná predpokladaná výška chýbajúceho PHM + manipulačný poplatok
 • vozidlo je nájomcovi odovzdané vyčistené zvonku aj vnútri, avšak ten nie je povinný vozidlo pred vrátením čistiť
 • pri nadmernom znečistení (napr: zvieracie chlpy vo vozidle, hlboké škvrny na sedadlách a čalunení, extrémne zablatený interiér alebo podvozok) Vám bude účtovaný poplatok podľa všeobecných obchodných podmienok

 

Ďalšie informácie

 • autopožičovňa nezodpovedá za majetok nájomcu a za veci ponechané vo vozidle
 • ceny sú stanovené dohodou a autopožičovňa si vyhradzuje právo na úpravu cien
 • autopožičovňa si vyhradzuje zamietnutie prenájmu bez udania dôvodu
 • autopožičovňa si vyhradzuje v prípade potvrdenej rezervácie a nedostatku vozidiel, prenajať zákazníkovi vozidlo rovnakej alebo vyššej kategórie za dohodnutú cenu, v prípade že takého vozidlo nebude k dispozícii, pracovník autopožičovne o tom zákazníka vopred informuje
 • v prípade že ste si vozidlo rezervovali cez sprostredkovateľov, môžu byť podmienky odlišné, v tomto prípade navštívte stránku sprostredkovateľa pre zistenie presných podmienok, prípadne sa informujte u nás emailom alebo telefonicky

Tieto podmienky sú skrátenou informáciou všeobecných obchodných podmienok, kompletné "Všeobecné obchodné podmienky" si môžete prezrieť tu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: info@edencars.sk alebo 0948490480