Podmienky prenájmu vozidiel

PODMIENKY PRI PRENÁJME VOZIDLA

Doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o prenájme vozidla

-Fyzické osoby

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • vodičský preukaz skupiny B, vydaný minimálne 12 mesiacov pred začatím prenájmu vozidla, minimálny vek vodiča je 19rokov
 • doklad o potvrdení trvalého bydliska (faktúra telefón, sipo, energie, nájom) nie starší ako 3 mesiace, prípadne kreditná karta)
 • kreditná/debetná karta na zloženie zálohy (pri vozidlách ekonomickej triedy nie je potrebná

-Právnické osoby / SZČO

 • občiansky a vodičský preukaz osôb ktoré budú vozidlo používať
 • splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste
 • objednávka podpísaná osobou uvedenou vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste, alebo splnomocnenou osobou

 

Platobné podmienky

-Fyzické osoby / SZČO

 • akceptujeme platbu kreditnou alebo platobnou kartou (Visa, Visa Electron, ZBK, Maestro, MasterCard Electronic, EC/MC), neakceptujeme American Express, Diners club
 • platba za prenájom je realizovaná pri preberaní vozidla


-Právnické osoby

 • akceptujeme platbu kreditnou alebo platobnou kartou aj platbu v hotovosti
 • akceptujeme platbu bankou pri splnení všetkých podmienok a predložení všetkých dokladov potrebných k prenájmu vozidla
 • za prenájom sa platí pri zapožičaní vozidla a to na celé obdobie prenájmu
 • v prípade predĺženia prenájmu je potrebné doplatiť na pobočke EDENcars, s.r.o., najneskôr do 24 hodín od uplynutia platnosti pôvodnej zmluvy
 • v prípade že sa vozidlo pristavuje mimo Bratislavy, autopožičovňa môže požadovať platbu za prenájom vopred a to vo výške celej sumy prenájmu auta

 

Depozit (záloha) za vozidlo

-Fyzické osoby / SZČO

 • platobnou kartou v EUR , pri čom záloha Vám bude vrátená rovnakým spôsobom platby, akých ste ju uhradili
 • depozit je realizovaný ako úhrada, nie ako predautorizácia. vrátenie depozitu bude realizované cez návrat na kartu
 • EDENcars, s.r.o. nezodpovedá za vznik kurzových rozdielov, ktoré môžu vzniknúť pri stiahnutí a vrátení depopzitu
 • záloha sa skladá pri zapožičaní vozidla spolu so sumou za prenájom vozidla, záloha Vám bude vrátená  pri vrátení vozidla
 • v prípade že uhradíte zálohu kreditnou alebo debetnou kartou, vrátenie zálohy na účet bude trvať niekoľko dní (spravidla 3 pracovné dni), čo je spôsobené bankovými transakciami
 • výška zálohy za každé vozidlo je uvedená v cenníku, v kolonke záloha
 • výška zálohy sa môže líšiť od cenníka, ak ste si rezerváciu robili cez sprostredkovateľa, skontrolujte si ju na stránke sprostredkovateľa

-Právnické osoby

 • informácie o výške zálohy Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0948 490 480

 

Ceny prenájmu auta, účtovanie a DPH

 • ceny prenájmu sú uvedené v cenníku
 • ceny sú uvedené v EUR bez DPH
 • sme platcami DPH 20%
 • v cenníku sú uvedené ceny za jeden deň prenájmu (24hod) závisle od typu vozidla a dĺžky prenájmu
 • ceny za dlhodobý prenájom, nad 1 mesiac Vám budú zaslané na základe Vaších požiadaviek, pre kalkuláciu dlhodobého prenájmu vyplňte prosím dotazník-kalkulácia dlhodobého prenájmu

 

V cene prenájmu auta je zahrnuté

 • neobmedzený počet najazdených kilometrov, pri krátkodobom prenájme (okrem akciových a PREMIUM vozidiel s uvedeným limitom km)
 • zákonné poistenie
 • havaríjne poistenie so spoluúčasťou, výška spoluúčasti je uvedená v cenníku
 • dialničná známka pre SR
 • asistenčné služby pri poruche vozidla a služby spojené s likvidáciou poistnej udalosti
 • umytie vozidla

 

Dĺžka prenájmu auta

 • jeden deň prenájmu = 24 hodín
 • pri prekročení tejto doby o viac ako 60 minút, sa účtuje ďalší deň prenájmu
 • víkendová sadza platí od piatka 13:00 do nasledujúceho pondelka 9:00
 • minimálna sadza za prenájom je jeden deň, v prípade že prenájom vozidla zasahuje do víkendu alebo štátneho sviatku, potom je minimálna sadzba za prenájom dvoch dní

 

Dlhodobý prenájom auta

 • dlhodobý prenájom znamená prenájom na viac ako jeden mesiac
 • ceny za dlhodobý prenájom, nad 1 mesiac Vám budú zaslané na základe Vaších požiadaviek, pre kalkuláciu dlhodobého prenájmu vyplňte prosím dotazník-kalkulácia dlhodobého prenájmu
 • informácie o dlhodobom prenájme Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0948 690 480, mailom sales@edencars.sk, alebo ich nájdete na tu

 

Pristavenie a odstavenie vozidla

 • bezplatne v rámci Bratislavy v pracovných hodinách EDENcars, s.r.o.
 • letisko Bratislava – prevádzka Ivánska cesta 83, Bratislava (pri kruhovom objazde)
 • mimo pracovných hodín bezplatne po predchádzajúcej dohode s pracovníkom EDENcars, s.r.o.
 • za pristavenie vozidla mimo Bratislavy sa účtuje poplatok podľa aktuálneho cenníka
 • pristavenie vozidla je možné pri prenájme dlhšom ako 1 deň bezplatne, pri jednodennom prenájme 10€+DPH v rámci Bratislavy
 • v Košiciach je vyzdvihnutie možné iba na pobočke Letisko Košice

 

Poistenie

 • všetky vozidlá sú zákonne aj havarijne poistené
 • spoluúčasť za škody na vypožičanom vozidle hradí nájomca, výška spoluúčasti je uvedená v cenníku
 • spoluúčasť sa môže líšiť ak ste si rezervovali auto cez sprostredkovateľa, pre zistenie výšky spoluúčasti navštívte stránku sprostedkovateľa
 • pre plnenie poistnej udalosti je potrebné predložiť TP a kľúče, v opačnom prípade je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške
 • v prípade užitia drog, alkoholických nápojov alebo iných omamných látok je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške
 • autopožičovňa EDENcars Vám ponúka možnosť priplatiť si plné poistenie škody
 • v prípade že si priplatíte plné poistenie, spoluúčasť neplatíte pri škode, v prípade krádeže ostáva spoluúčasť 10% z obstarávacej ceny vozidla, v prípade užitia drog, alkoholických nápojov alebo iných omamných látok je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške a plné poistenie škody mu neplatí
 • plné poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti podľa platných poistných podmienok aktuálne poisťovne. nevzťahuje sa na škody spôsobené úmyselne, nedbanlivosťou, alebo pod vplyvom návykových látok.
 • pri riešení poistnej udalsti alebo pokuty od orgánov štátnej moci Vám bude účtovaný administratívny poplatok 50 EUR.

 

Cesta do zahraničia

 • cesta je povolená do krajín: Česká Republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko. Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto skutočnosti oboznámiť prenajímateľa vopred a krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve
 • cesta do ostatných krajín EU, Čiernej Hory, Srbska, a Švajčiarska, je možná iba po predchádzajúcej dohode medzi nájomcom a prenajímateľom a musia byť uvedené v nájomnej zmluve, pri ceste do týchto krajín sa môžu objaviť dodatočné poplatky. Informujte sa vopred telefonicky alebo mailom.
 • cesta nie je možná do krajín: Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Krajiny bývalej Juhoslávie(okrem Chorvátska, Slovinska, Čiernej Hory, Srbska), Turecko, Rusko, Bielorusko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko, Velká Británia a všetky krajiny mimo územia Európy

 

Tankovanie a čistenie vozidla

 • nájomca preberá vozidlo s plnou nádržou a je povinný ho vrátiť s plnou nádržou
 • v niektorých prípadoch si EDENcars, s.r.o. vyhradzuje právo odovzdať nájomcovi vozidlo s nižším stavom paliva, ako plnou nádržou a požiadať ho aby vozidlo vrátil s rovnakým stavom pohonných hmôt
 • v prípade že nájomca vráti vozidlo s nižším stavom pohonných hmôt, ako ho prevzal, bude účtovaná predpokladaná výška chýbajúceho PHM + manipulačný poplatok
 • vozidlo je nájomcovi odovzdané vyčistené zvonku aj vnútri, avšak ten nie je povinný vozidlo pred vrátením čistiť
 • pri nadmernom znečistení (napr: zvieracie chlpy vo vozidle, hlboké škvrny na sedadlách a čalunení) Vám bude účtovaný poplatok za tepovanie vozidla 50 EUR 

 

Ďalšie informácie

 • autopožičovňa nezodpovedá za majetok nájomcu a za veci ponechané vo vozidle
 • ceny sú stanovené dohodou a autopožičovňa si vyhradzuje právo na úpravu cien
 • autopožičovňa si vyhradzuje zamietnutie prenájmu bez udania dôvodu
 • autopožičovňa si vyhradzuje v prípade potvrdenej rezervácie a nedostatku vozidiel, prenajať zákazníkovi vozidlo rovnakej alebo vyššej kategórie za dohodnutú cenu, v prípade že takého vozidlo nebude k dispozícii, pracovník autopožičovne o tom zákazníka vopred informuje
 • v prípade že ste si vozidlo rezervovali cez sprostredkovateľov, môžu byť podmienky odlišné, v tomto prípade navštívte stránku sprostredkovateľa pre zistenie presných podmienok, prípadne sa informujte u nás emailom alebo telefonicky

 

 

PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI PRENÁJME VOZIDLA

 

Spoločnosť EDENcars, s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 83, Bratislava 82104, IČO: 44923848, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 59972/B (ďalej len „Prenajímateľ“) podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) oznamuje dotknutým osobám nasledovné informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

 

 

 

PREVÁDZKOVATEĽ

 

        EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava

 

        IČO: 44923848

 

        Kontakt: info@edencars.sk

 

 

 

 

 

NÁZOV INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV ( ÚČELY SPRACOVANIA )

 

      IS Evidencia klientov na účely fakturácie

 

      IS Evidencia zmlúv

 

      IS Vymáhanie pohľadávok

 

      IS Vernostný program

 

      IS Evidencia klientov

 

      IS Kontaktný formulár

 

      IS GPS monitorovanie vozidiel

 

      IS Kamerový informačný systém

 

 

 

 

 

 

 

IS Evidencia klientov na účely fakturácie sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa účtovný program PREMIER od spoločnosti PREMIER system SK, s.r.o.)

 

 Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nachádzajú sa aj v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Evidencia klientov na účely fakturácie, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Evidencia klientov na účely fakturácie, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. Súd, orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 1. Daňový úrad - zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Evidencia klientov na účely fakturácie, spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém, Evidencia klientov na účely fakturácie spracúvané v stredisku Bratislava, spracúvajú naši zamestnanci – oprávnené osoby.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Evidencia klientov na účely fakturácie v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom, požiarnymi hliadkami.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.    Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti EDENcars, s.r.o..

 

 

IS Evidencia zmlúv sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa program dokumenty Google od spoločnosti Google)

 

 Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nachádzajú sa aj v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Evidencia zmlúv, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Evidencia zmlúv, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. Súd, orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok Zákon 444/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Evidencia zmlúv, spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém, Evidencia zmlúv spracúvané v stredisku Bratislava, spracúvajú naši zamestnanci – oprávnené osoby.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Evidencia zmlúv v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom, požiarnymi hliadkami.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.  Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému je zabezpečená: na claude google disk. Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: online. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti EDENcars, s.r.o..

 

 

IS Vymáhanie pohľadávok sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa program tabuľky Google od spoločnosti Google)

 

 Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nachádzajú sa aj v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Vymáhanie pohľadávok, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Vymáhanie pohľadávok, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. Súd, orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok Zákon 444/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 1. Exekútor - Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Vymáhanie pohľadávok, spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém Vymáhanie pohľadávok spracúvané v stredisku Bratislava, spracúva pre nás externá advokátska kancelária – sprostredkovateľ , s ktorou máme podpísanú prevádzkovateľsko - sprostredkovateľskú zmluvu v zmysle §8 zákona.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Vymáhanie pohľadávok v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom, požiarnymi hliadkami.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.  Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému je zabezpečená: na claude. Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: online. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti EDENcars, s.r.o..

 

 

IS Vernostný program sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa program dokumenty Google od spoločnosti Google)

 

 Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nachádzajú sa aj v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Vernostný program, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Vernostný program, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. Súd, orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  Súd, orgány činné v trestnom konaní. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Vernostný program, spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém, Vernostný program spracúvané v stredisku Bratislava, spracúvajú naši zamestnanci – oprávnené osoby.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Vernostný program v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom, požiarnymi hliadkami.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.  Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému je zabezpečená: na claude. Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: online. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti EDENcars, s.r.o..

 

IS Evidencia klientov sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa program dokumenty Google od spoločnosti Google)

 

 Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nachádzajú sa aj v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Evidencia klientov, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Evidencia klientov, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. Súd, orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Evidencia klientov, spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém, Evidencia klientov spracúvané v stredisku Bratislava, spracúvajú naši zamestnanci – oprávnené osoby.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Evidencia klientov v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom, požiarnymi hliadkami.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.  Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému je zabezpečená: na claude. Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: online. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti EDENcars, s.r.o..

 

 

IS Kontaktný formulár - elektronicky sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa program dokumenty Google od spoločnosti Google)

 

 Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nachádzajú sa aj v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Kontaktný formulár - elektronicky (nutné oznámenie), spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Kontaktný formulár - elektronicky (nutné oznámenie), spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované.  Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Kontaktný formulár - elektronicky (nutné oznámenie), spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém, Kontaktný formulár - elektronicky (nutné oznámenie) spracúvané v stredisku Bratislava, spracúvajú naši zamestnanci – oprávnené osoby.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Kontaktný formulár - elektronicky (nutné oznámenie) v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom, požiarnymi hliadkami.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.  Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému je zabezpečená: na claude. Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: online. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti EDENcars, s.r.o..

 

IS GPS monitorovanie vozidiel sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa program Aplikácia spoločnosti Commander, tabuľky Google, PREMIER )

 

 Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou). Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme GPS monitorovanie vozidiel, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme GPS monitorovanie vozidiel, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. Orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, sprístupňujeme okruhu príjemcov: 1. Spoločnosť ktorá má vozidlo prenajaté - zmluva. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme GPS monitorovanie vozidiel, spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém GPS monitorovanie vozidiel spracúvané v stredisku Bratislava, spracúva pre nás externá účtovná firma – sprostredkovateľ - Právny základ: §8 zákona o ochrane osobných údajov, s ktorou máme podpísanú prevádzkovateľsko - sprostredkovateľskú zmluvu v zmysle §8 zákona.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém GPS monitorovanie vozidiel v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: kamerovým systémom, elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, ochranou na báze OS Linux so vstupom na heslo, ochranou na báze OS X, samotný informačný systém má vstup na heslo.  Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému je zabezpečená: na claude. Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: online. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti EDENcars, s.r.o..

 

 

 

 

 

KAMEROVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

 

 

 

Monitorovanie vyhradených priestorov prebieha v :

 

 

 

Stredisko : Bratislava Ivánska cesta

             Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, IČO: 44923848  využíva na monitorovanie vyhradených priestorov v hore uvedenom informačnom systéme Otvorený kamerový systém s pripojením do Internetu.

 

  Dátum spustenia kamerového systému do prevádzky: 26.05.2018 Inštalovaný bol spoločnosťou – sprostredkovateľom pre kamerové systémy, ktorá má licenciu technickej služby: FT001464, vydanú KR Policajným zborom v Bratislave. Používané kamery sú digitálne a ich počet je 1. Zálohovacie zariadenie je pripojené do firemnej počítačovej siete, ktorá je pripojená do internetu. Z toho je 0 v interiéri bez infra prísvitu, 1 v interiéri s infra prísvitom, 0 v exteriéri bez infra prísvitu, 0 v exteriéri s infra prísvitom, 0 v exteriéri 360° otočná kamera, 0 v interiéri 360° otočná kamera. Jednotlivé kamery sú pripojené k vlastnému zariadeniu, kde sa ukladajú aj záznamy z kamier. Za funkčnosť a prevádzku kamerového systému zodpovedá konateľ spoločnosti EDENcars s.r.o.. Záznam sa vymazáva automaticky ešte v zákonom stanovenej lehote 14 dní. Ku osobným údajom nachádzajúcom sa v kamerovom systéme na hore uvedenom stredisku nepristupuje sprostredkovateľ v zmysle §8 zákona. Samotné osobné údaje v kamerovom informačnom systéme, spracúvané v stredisku Bratislava Ivánska cesta, nie sú zverejňované. Osobné údaje v kamerovom informačnom systéme, spracúvané v stredisku Bratislava Ivánska cesta, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nespracúva v kamerovom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa. Prístup k zariadeniu zaznamenavajúcom Audio/ video záznam je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, bezpečnostnými fóliami na oknách a dverách. Monitorovanie miestnosti / budovy je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom. Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi. Priamy vstup do záznamového zariadenia zabezpečený nasledovne: záznamové zariadenie ma vlastnú klávesnicu kde zadávame heslo pre vstup. Prevádzkovateľ nemá poverenú zodpovednú osobu v zmysle §23 zákona. Počet oprávnených osôb v tomto informačnom systéme  a stredisku je toho času 1.      

 

 

 

identifikácia snímacích zariadení

 

Stredisko: Bratislava Ivánska cesta

 • Typ kamery: v interiéri s infra prísvitom
 • K01: Pobočka zákazníckeho servisu

Táto kamera je prevádzkovaná za účelom:

 • priestor prístupný verejnosti
 • kontrolný mechanizmus zamestnanca
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálny zoznam sprostredkovateľov ktorí majú prístup k osobným údajom je možné si vyžiadať prostredníctvom emailovej adresy : sloboda@edencars.sk

 

Požiadať o zmenu spracovania Vaších osobných údajov je možné prostredníctvom formulára. Formulár je možné stiahnúť tu: FORMULÁR NA UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

 

Formulár zašlite na adresu: EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava , alebo emailom na sloboda@edencars.sk.