Poistenie škody

Jazdite bez starostí s poistením škody                 

TERAZ OD 5,5 EUR/deň

Bojíte sa bezohľadných vodičov, alebo si nie ste na 100% istý svojimi šoférskymi schopnosťami?

V dnešných uponáhľaných časoch jazdí po cestách množsto áut a množstvo neohľaduplných vodičov, ktorí nie sú schopní niesť zodpovednosť za škody , ktoré spôsobia iným. Bohužiaľ v prípadoch kedy Vám na vozidle spôsobí škodu neznámy vinník, ste povinný za neho niesť následky a uhradiť spoluúčasť za škodu na vozidle. Využite poistenie škody od autopožičovne EDENcars a nerobte si starosti.

Čo je poistenie škody  - porovnanie:

Poistenie so spoluúčasťou 10%, minimálne 330 EUR (zahrnuté v cene prenájmu)

  • Bola Vám spôsobená škoda na prenajatom vozidle a vinník je známy ...... neplatíte nič
  • Bola Vám spôsobená škoda , ale vinník nie je známy (napr. na parkovisku) .... ste povinný túto škodu uhradiť, respektíve uhradiť spoluúčasť za škodu
  • Spôsobili ste Vašou vinou škodu na vozidle....  ste povinný túto škodu uhradiť, respektíve uhradiť spoluúčasť za škodu

 

Poistenie škody s nulovou spoluúčastou

  • Bola Vám spôsobená škoda na prenajatom vozidle a vinník je známy ...... neplatíte nič
  • Bola Vám spôsobená škoda , ale vinník nie je známy (napr. na parkovisku) .... neplatíte nič
  • Spôsobili ste Vašou vinou škodu na vozidle....  neplatíte nič

 

Celkové poistenie

  • Bola Vám spôsobená škoda na prenajatom vozidle a vinník je známy ...... neplatíte nič
  • Bola Vám spôsobená škoda , ale vinník nie je známy (napr. na parkovisku) .... neplatíte nič
  • Spôsobili ste Vašou vinou škodu na vozidle....  neplatíte nič
  • VOZIDLO VÁM BOLO UKRADNUTÉ ..... neplatíte nič

Pozn:

Poistenie škody nezahŕňa poistenie škody  vzniknuté odcudzením vozidla(okrem celkového poistenia), škody na interiéri, škody na pneumatikách. Pri užití alkoholu, alebo iných nepovolených látok ako aj pri vedení vozidla vodičom , ktorý nie je uvedený v nájomnej zmluve alebo nemá platný vodičský preukaz plné poistenie škody nie je platné. Plné poistenie podlieha poistnej zmluve ktorú má EDENcars u svojho poisťovateľa vozidiel , a v prípade že poisťovňa nehradí škodu z dôvodu výluky poistenia , plné poistenie taktiež podlieha tejto výluke.

 

Jazdite v pohode s autopožičovňou EDENcars.